Jei jaunuoliai pradeda eksperimentuoti / nereguliariai vartoti alkoholį ar narkotikus - tai signalas, kad jiems reikia pagalbos atsisakant minėtų medžiagų vartojimo, ugdant atsakingą požiūrį į neigiamas vartojimo pasekmes ir užkertant kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystimuisi.

Vienas iš tokios pagalbos būdų - šių jaunuolių dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje.

 

Kodėl verta jaunuoliams dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje?

  • Jaunuolis motyvuojamas atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo.
  • Suteikiama žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą.
  • Keičiamas jaunuolio požiūris į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ar narkotikų
    vartojimą).
  • Norintiems pakeisti savo elgesį, padedama rasti papildomos pagalbos, siekiant užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystimuisi.

  • Ankstyvosios intervencijos programa grįsta interaktyvia ir jaunuoliui

 Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys:

  

 

 patrauklia veikla grupėje. Grupinius užsiėmimus veda du patyrę specialistai.

 

DALYVAVIMAS ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOSPROGRAMOJE YRA NEMOKAMAS IR KONFIDENCIALUS.

Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose

Norint patekti į Ankstyvosios intervencijos programą Skuode, galite kreiptis į:

 

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą

El.p.:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. (8 46) 45 37 54; Mob. 8 655 73 718

Skuodo rajono savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą

Tarnyba įsikūrusi pirminės sveikatos priežiūros centre, 3

           

Šių metų sausio 10 dieną Skuodo rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko regioninio rašinių konkurso ,,Mano svajonė“ laimėtojų apdovanojimų šventė. Konkurso tikslai buvo: atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, skatinti perteikti savo mintis, kuriant rišlų rašytinį tekstą bei puoselėti teigiamas emocijas.

Didžiuojamės, jog konkurse ,,Mano svajonė“ dalyvavo 7 mokiniai iš Mosėdžio gimnazijos, 6 mokiniai iš Ylakių gimnazijos ir 11 mokinių iš Skuodo Bartuvos progimnazijos. Iš viso net 24 (2 – 4 klasių bei 5 – 7 klasių) mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas. Labai norime pasidžiaugti, jog mokiniai atskleidė ne vien materialias svajones. Mokiniai turi rimtų svajonių: tapti tam tikrų profesijų atstovais (kunigo, slaugytojo, policininko, kirpėjos, karininko, dailininkės), įkurti tikrų dinozaurų parką (atradus dinozaurų DNR), nuvykti į kitas šalis, turėti šuniuką.

Šventės metu nugalėtojų tėveliai ir atlydėję specialistai skaitė vaikų rašinius apie jų gražiais svajones ir tuo pačiu prisiminė savo vaikystės svajones. I, II, III vietų laimėtojai  apdovanoti diplomais ir specialiais prizais. Įteikti padėkos raštai ir visiems dalyvavusiems mokiniams bei pagalbą teikusiems mokytojams ir specialistams.

Nuostabus jausmas širdyje, kai turi galimybe perskaityti vaiko svajonę, išgirsti jau suaugusio žmogaus svajonę, paklausti: -ar ji išsipildė?... Šie rašiniai ir renginys parodė, jog aplink tvyro tiek daug gražių svajonių, tik reikia noro ir atsidavimo joms visoms išpildyti.

 

 

Specialioji pedagogė Ernesta Vaškytė – Bumbulė

                             Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įpusėjus rudeniui pakvietė rajono mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti rašinio konkurse „Geriausias mano draugas“. Konkurso tikslas buvo atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, skatinti perteikti mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą ir puoselėti mokinių teigiamas emocijas. Konkursui pateikti rašiniai turėjo atspindėti rašinio temą, o rašinio lapas skatintas papildyti iliustracijomis.

                      Konkurse dalyvavo 2 – 4 kl., 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytą ir individualizuotą ugdymo programas. Džiaugėmės sulaukę 18 dalyvių iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Barstyčių pagrindinės mokyklos, Mosėdžio ir Ylakių gimnazijų. Vaikus ruošė mokyklų logopedės – specialiosios pedagogės: Reda Mitkuvienė, Rasa Lukoševičienė, Loreta Petrutienė.

                      Vertinimo komisija, kurią sudarė PPT darbuotojai, iš kiekvienos kategorijos išrinko po vieną geriausią rašinį. Kadangi daugiausia dalyvių buvo besimokančių pagal pritaikytą ugdymo programą iš 5 – 7 klasių, tai šioje kategorijoje išrinkti du gražiausi rašiniai. Vertindama darbus komisija atsižvelgė į temos atskleidimą, turinio apipavidalinimo originalumą ir kūrybiškumą.

                      Geriausių rašinių autoriai buvo pakviesti atvykti į Pedagoginę psichologinę tarnybą atsiimti diplomų ir įsteigtų prizų. Vaikai, kartu su juos atlydėjusiais artimaisiais, vaišinosi arbata, sultimis ir saldumynais. Ruošusios pedagogės pasidžiaugė mokinių pastangomis ir darbo rezultatais. Visiems dalyviams perduoti padėkos raštai.

                      Į konkursą atsiųsti rašiniai kupini nuoširdumo ir šilumos, juos skaitantiems kilo daug teigiamų emocijų. Tokiais atvejais rašybos ir skyrybos klaidos nublanksta prieš mokinio pastangas išreiškiant savo mintis.

 

Specialioji pedagogė Vita Kovienė