KI)TOKIA PAMOKA

 

            Kovo mėnesį grupė Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos 3g klasių mokinių, pasirinkusių psichologijos dalyką, kartu su dalyko mokytoja I. Momkiene, dalyvavo (KI)TOKIOJE pamokoje. Mokiniai lankėsi Skuodo Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur psichologė Snieguolė Andrutienė vedė užsiėmimą "Emocijų raiška taikant dailės terapijos metodą". Tai buvo patyriminis užsiėmimas, kuris, pamokų metu išmoktas žinias apie žmogaus patiriamas emocijas, leido išbandyti praktiškai ir įdomiai.

 

 

 

Šios gairės nėra oficialus dokumentas, jame pateikiama:
1. Sutrauktai kitų dokumentų ir planų svarbiausios nuostatos;
2. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo algoritmas;
3. Aiškiai suformuojamos įtraukties švietime plėtros kryptys;
4. Pagrindinių darbų iki 2024 m. laiko ašis;
5. Atsakymai į daugumą švietimo bendruomenei kylančių klausimų;

Nuoroda:gairės.pdf

 

 

Rajono psichologų intervizijos.

Pasidalinta darbo patirtimi, aptarti konkretūs atvejai mūsų darbe.

  

 

 

 

 

Gerosios  patirties diena

 Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje

 

            Lapkričio 3 dieną Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje vyko Skuodo ir Kelmės PPT specialistų  susitikimas – disputas „Kolegialus bendradarbiavimas“. Savo rajonų PPT veiklos kryptis pristatė Kelmės švietimo pagalbos tarnybos vadovė Laura Šumskienė ir Skuodo PPT vadovė Lidija Rimkūnienė. Susitikimo metu aptarti aktualūs vaikų raidos vertinimo klausimai, metodikų taikymo galimybės, aptartas mokyklų pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.

            Po dalykinio susitikimo tarnyboje dalyvavome gerosios patirties renginyje „Piligrimystės istorija: integracija į ugdymo turinį“, kurio metu aplankėme Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, dalyvavome netradicinėje istorijos pamokoje „Piligrimų kelias“ Tytuvėnuose, pabuvojome Šiluvos Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje.

            Esame dėkingos kolegoms iš Kelmės už pakvietimą, šiltą ir malonų priėmimą ir naudingą patirtį.

 k1k2k3

k4k5k6k7