2021 metų spalio 25 d. - lapkričio 26 d. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuojamas rašinių konkursas "Gera ten, kur namai..." Konkurse dalyvavo trylika Skuodo rajono 2 – 7 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, o geriausių rašinių autoriai specialiais padėkos raštais ir dovanėlėmis.

 

 

Konkurso nugalėtojai

2 – 4 klasių grupėje:

Mingailė Mončauskaitė     4 kl. Barstyčių pagrindinė mokykla (individualizuota programa)

Valentinas Stasiulis           4 kl. Skuodo Bartuvos progimnazija (pritaikyta programa)

5 – 7 klasių grupėje:

Ugnė Petrauskaitė             7 kl. Skuodo Bartuvos progimnazija (individualizuota programa)

Raimonda Kadišaitė          6 kl. Mosėdžio progimnazija (pritaikyta programa)

  

                                                                    

                                                                

                                                                    

       


Konkurso organizatorė ir koordinatorė                                                                                                                                             Skuodo pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ir spec. pedagogė Jolanta Viršilienė

Konkurso rėmėja                                                                                                                                                                              Skuodo pedagoginė psichologinė tarnyba

 

METODINĖ VEIKLA

 

Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas- patirties mainų vizitas.

 Šalčininkų Pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas atvyko į mūsų tarnybą pasidalinti profesine patirtimi, tema: ,, Kartu įveiksime mokymosi sunkumus. Darbas su specialųjų poreikių turinčiais vaikais‘‘.  Mūsų aljansas susikūrė puikus, kalbėjomės apie besikeičiančių mokyklų realybę, kuri reikalauja pokyčių daugelyje ugdymo sričių. Priėjome vieningos nuomonės, kad bendrojo lavinimo mokyklos, specialiojo ugdymo požiūriu yra atsidūrusios gana sudėtingoje situacijoje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymas bendrojo tipo klasėje reikalauja naujų didaktinių technologijų, nes nebeįmanoma mokyti visus visko ir vienodai – vaikai dirba pagal skirtingas programas, jiems keliami skirtingi reikalavimai, skirtingai vertinami ir pasiekimai. Aptarėme integracijos klausimus vertybių aspektu, gilindamosi į konkrečius integruoto ugdymo proceso reiškinius. Tai yra, nagrinėjome ugdymo realybę: pedagogų kompetencija, ugdymo programų keitimą, mokymo metodikas ir kt.  Pasidalinome savo patirtimi, darbu su vaikais iš skirtingų šeimų.


 Po diskusijų atlikome dailės terapijos užsiėmimą, kuris padėjo sukurti saugią atmosferą, išsilaisvinti iš gynybinių mechanizmų, įgalinti spontaniškumą, be proto kontrolės išreikšti save ir savo išgyvenimus meninės metaforos, simbolio ir vaizdinių forma. Padarėme išvadą, kad gauti simboliai turi ryšį su vidiniu žmogaus gyvenimu, jie yra labai individualūs, susiję su žmogaus patyrimu, giliai paslėptais poreikiais, norais ir jausmais.

 Edukacinis užsiėmimas: aplankėme Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejų ir parką, kuris  įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Muziejuje – nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.

         
RAŠINIO KONKURSAS


Šių metų spalio 25 d. - lapkričio 26 d. Skuodo rajono savivaldybės PPT organizuoja rašinio konkursą "Gera ten, kur namai..." ir kviečia dalyvauti Skuodo rajono 2 – 7 klasių mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o geriausių rašinių autoriai diplomais ir specialiais prizais.

Padėkime vaikams pajusti sėkmę!

Detalesnė informacija                                                                   
Skuodo PPT svetainėje:  www.skuodoppt.lt                                            
tel. nr.: 8 694 85653
el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konkurso NUOSTATAI prisegami.                                                          

    ATVIRŲ DURŲ DIENA MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

 


 
    Visą spalio mėnesį Skuodo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo atvirų durų dienas ir kvietė rajono ugdymo įstaigų bendruomenes, kuriose dirba ne visi švietimo pagalbos specialistai, apsilankyti tarnyboje. Mokytojai dažnai akcentuoja, kad trūksta žinių, įgūdžių, kaip elgtis su ugdytiniais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų, kaip stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, mažinti jų nepasitenkinimą ugdymosi procese.
    Susitikimų su mokytojais metu ir aptarti visi klausimai, kylantys pritaikant ir individualizuojant programas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, analizuoti ir aptarti sudėtingesni individualūs atvejai, ieškota bendrų sprendimų, pateiktos rekomendacijos, kurios atitiktų mokinių poreikius ir galimybes.
    Aktualu tampa kalbėtis apie praktinius dalykus, kaip sekasi pasirengti priimti kiekvieną vaiką – su jo individualiais poreikiais. Įtraukusis ugdymas kasdien reikalauja iš mokytojų daug stiprybės, todėl pedagoginė psichologinė tarnyba yra pasirengusi bendradarbiauti ir padėti kiekvienam besikreipiančiam. Kviečiame mokytojus, VGK narius, besidominčius vaiko raidos ypatumais ar iškilus vaikų ugdymo ar elgesio problemoms apsilankyti tarnyboje, pasikonsultuoti su specialistais.