Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įpusėjus rudeniui pakvietė rajono mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti rašinio konkurse „Geriausias mano draugas“. Konkurso tikslas buvo atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, skatinti perteikti mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą ir puoselėti mokinių teigiamas emocijas. Konkursui pateikti rašiniai turėjo atspindėti rašinio temą, o rašinio lapas skatintas papildyti iliustracijomis.

                      Konkurse dalyvavo 2 – 4 kl., 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytą ir individualizuotą ugdymo programas. Džiaugėmės sulaukę 18 dalyvių iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Barstyčių pagrindinės mokyklos, Mosėdžio ir Ylakių gimnazijų. Vaikus ruošė mokyklų logopedės – specialiosios pedagogės: Reda Mitkuvienė, Rasa Lukoševičienė, Loreta Petrutienė.

                      Vertinimo komisija, kurią sudarė PPT darbuotojai, iš kiekvienos kategorijos išrinko po vieną geriausią rašinį. Kadangi daugiausia dalyvių buvo besimokančių pagal pritaikytą ugdymo programą iš 5 – 7 klasių, tai šioje kategorijoje išrinkti du gražiausi rašiniai. Vertindama darbus komisija atsižvelgė į temos atskleidimą, turinio apipavidalinimo originalumą ir kūrybiškumą.

                      Geriausių rašinių autoriai buvo pakviesti atvykti į Pedagoginę psichologinę tarnybą atsiimti diplomų ir įsteigtų prizų. Vaikai, kartu su juos atlydėjusiais artimaisiais, vaišinosi arbata, sultimis ir saldumynais. Ruošusios pedagogės pasidžiaugė mokinių pastangomis ir darbo rezultatais. Visiems dalyviams perduoti padėkos raštai.

                      Į konkursą atsiųsti rašiniai kupini nuoširdumo ir šilumos, juos skaitantiems kilo daug teigiamų emocijų. Tokiais atvejais rašybos ir skyrybos klaidos nublanksta prieš mokinio pastangas išreiškiant savo mintis.

 

Specialioji pedagogė Vita Kovienė

 

Siekdami gilesnių žinių apie specialiųjų poreikių mokinius, lapkričio 24 dieną, Skuodo rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis kartu su rajono psichologais ir pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistais dalyvavo edukacinėje išvykoje, kurios metu lankėsi Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinėje mokykloje.

Ten mus šiltai, su šokiais ir dainomis, pasitiko šios mokyklos mokiniai. Įstaigos vadovas, pavaduotojos pasakojo apie mokyklos atsiradimo istoriją, ugdymo proceso, popamokinės veiklos  organizavimą, bendradarbiavimą su tėvais. Čia mokosi 108 mokiniai. Septyni iš jų atvyksta iš Skuodo rajono. Mokykla teikia individualizuotą ugdymą vaikams su intelekto sutrikimais ir kompleksine negalia nuo pirmos iki dešimtos klasės. Pradinis ir pagrindinis individualizuotas ugdymas vyksta dviejų tipų klasėse (specialiosiose ir lavinamosiose). Dešimtų klasių mokiniai, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, gali lankyti socialinių įgūdžių ugdymo klases iki jiems sukaks 21 metai.

Grįžtant namo aplankėme Renavo dvarą. Pasigrožėjome dvaro didybe ir jį supančia gamta, senais daug menančiais medžiais, kurie kuždėjo apie praeityje likusia istoriją.

 

  •  Pats svarbiausias specialisto darbo su tėvų grupe tikslas – suteikti tokią paramą tėvystės (vaikų auginimo ir auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.

 

  •  Dirbant su tėvais siekiama padėti tėvams taikyti nesmurtinę discipliną bei išmokyti empatiško bendravimo, todėl tėvystės įgūdžių mokymo grupės yra veiksminga vaikų prievartos ir apleistumo prevencijos priemonė.

 

  •  Ne mažiau svarbus ir savitarpio paramos aspektas – grupinė užsiėmimų forma leidžia tėvams pasijusti ne vieniems su savo problemomis, patirti bendrumo jausmą, pasijusti naudingiems, nes yra galimybė palaikyti kitus.

 

 

  •  Galiausiai, galimybė išreikšti jausmus (kaltę, pyktį, frustraciją, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, sumažina tėvų įtampą, padeda jiems atkurti emocinę pusiausvyrą ir tuo pačiu tinkamiau reaguoti į vaiko elgesio problemas.