• Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo.
  • Konsultuoja vaikus dėl mokymosi, psichologinių, asmenybės problemų.