Siekdami gilesnių žinių apie specialiųjų poreikių mokinius, lapkričio 24 dieną, Skuodo rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis kartu su rajono psichologais ir pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistais dalyvavo edukacinėje išvykoje, kurios metu lankėsi Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinėje mokykloje.

Ten mus šiltai, su šokiais ir dainomis, pasitiko šios mokyklos mokiniai. Įstaigos vadovas, pavaduotojos pasakojo apie mokyklos atsiradimo istoriją, ugdymo proceso, popamokinės veiklos  organizavimą, bendradarbiavimą su tėvais. Čia mokosi 108 mokiniai. Septyni iš jų atvyksta iš Skuodo rajono. Mokykla teikia individualizuotą ugdymą vaikams su intelekto sutrikimais ir kompleksine negalia nuo pirmos iki dešimtos klasės. Pradinis ir pagrindinis individualizuotas ugdymas vyksta dviejų tipų klasėse (specialiosiose ir lavinamosiose). Dešimtų klasių mokiniai, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, gali lankyti socialinių įgūdžių ugdymo klases iki jiems sukaks 21 metai.

Grįžtant namo aplankėme Renavo dvarą. Pasigrožėjome dvaro didybe ir jį supančia gamta, senais daug menančiais medžiais, kurie kuždėjo apie praeityje likusia istoriją.

 

  •  Pats svarbiausias specialisto darbo su tėvų grupe tikslas – suteikti tokią paramą tėvystės (vaikų auginimo ir auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.

 

  •  Dirbant su tėvais siekiama padėti tėvams taikyti nesmurtinę discipliną bei išmokyti empatiško bendravimo, todėl tėvystės įgūdžių mokymo grupės yra veiksminga vaikų prievartos ir apleistumo prevencijos priemonė.

 

  •  Ne mažiau svarbus ir savitarpio paramos aspektas – grupinė užsiėmimų forma leidžia tėvams pasijusti ne vieniems su savo problemomis, patirti bendrumo jausmą, pasijusti naudingiems, nes yra galimybė palaikyti kitus.

 

 

  •  Galiausiai, galimybė išreikšti jausmus (kaltę, pyktį, frustraciją, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, sumažina tėvų įtampą, padeda jiems atkurti emocinę pusiausvyrą ir tuo pačiu tinkamiau reaguoti į vaiko elgesio problemas.

2016 metų gegužės 25 dieną vyko Skuodo rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Jo metu buvo aptarta logopedės Ingos Balienės atvira veikla ,,Auklėtojos, tėvų, logopedės bendradarbiavimas sistemingai ugdant taisyklingą vaikų kalbą“, o logopedė Loreta Petrutienė perteikė įspūdžius iš Kretingoje vykusios ,,Sportuko ir smalsiuko šventės“.