RAŠINIO KONKURSAS

 

 

Šių metų spalio 26 d. - lapkričio 27 d. Skuodo rajono savivaldybės PPT organizuoja rašinio konkursą "Mano laimingiausia diena" ir kviečia dalyvauti Skuodo rajono 2 – 7 kl. mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o geriausių rašinių autoriai diplomais ir specialiais prizais.

 

Padėkime vaikams pajusti sėkmę!

 

Detalesnė informacija                                     

Skuodo PPT svetainėje:  www.skuodoppt.lt                                            

tel. nr.: 8 694 85653

el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konkurso NUOSTATAI prisegami.                                                         

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės

pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus
2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-3

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

RAŠINIO KONKURSO „GERIAUSIAS MANO DRAUGAS“ NUOSTATAI

 

2020 m. spalio 19 d.

Skuodas

1. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS

 

 1. Rašinių konkurso (toliau – konkursas) nuostatai nustato tikslą, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.
 2. Konkursas skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų).

 

2. KONKURSO TIKSLAS

 

 1. Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus.
 2. Skatinti perteikti savo mintiskuriant rišlų rašytinį tekstą.
 3. Puoselėti mokinių teigiamas emocijas.

 

3. KONKURSO RENGĖJAI

 

 1. Konkursą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ir specialioji pedagogė Jolanta Viršilienė.
 2. Konkursą koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.

 

4. KONKURSO DALYVIAI

 

 1. Konkurse dalyvauti kviečiamos dalyvių grupės:

     1) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     2) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

     3) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     4) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

    

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Konkursas organizuojamas nuo 2020 m. spalio 26 d. iki lapkričio 27 d.
 2. Konkursui pateikti rašiniai turi atspindėti rašinio temą „Mano laimingiausia diena“.
 3. Rašinys rašomas A 4 formato lape lietuvių kalba. Jis gali būti spausdintas kompiuteriu arba parašytas ranka.
 4. Dalyviai papildo rašinį iliustracijomis, telpančiomis tame pačiame lape.
 5. Konkursui darbus siųsti arba pristatyti adresu: Skuodo pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5, Skuodas.
 6. Siunčiant rašinius būtina nurodyti šią informaciją:

- Konkurso dalyvio vardą ir pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, programą, pagal kurią vaikas ugdosi (pritaikyta, individualizuota), konsultavusio mokytojo/švietimo pagalbos specialisto (jeigu toks yra) vardą ir pavardę.

- Rašinį atsiuntusio asmens vardą, pavardę, telefono numerį.

 

6. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. Rašinių vertinimo komisiją sudarys 4 nariai, kurie lapkričio 30 d. – gruodžio 7 d. išrinks geriausius rašinius.
 2. Vertindama darbus komisija atsižvelgs į rašinio temos atskleidimą, turinio ir apipavidalinimo originalumą, kūrybiškumą.
 3. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o konkurso nugalėtojai diplomais ir specialiais prizais.
 4. Įdomiausi rašiniai bus patalpinti Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos internetiniame puslapyje.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo rašinius publikuoti internetinėje erdvėje.

 

8. KONTAKTAI

 

 1. Informaciją apie konkursą rasite Skuodo PPT svetainėje www.skuodoppt.lt.

Iškilus klausimams kreiptis tel.: 8 694 85653

 

 

 

 

 

Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu,

Skuodo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

paslaugas teikia nuotoliniu būdu

 Dėl Jums svarbių klausimų kreiptis:

 

Direktorė Lidija Rimkūnienė paslaugas teikia:

Tel. nr.: +370 645 16743

El. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Psichologė Snieguolė Andrutienė paslaugas teikia:

Tel. nr.:  +370 679 16639; +370 618 76732;

El.paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Skype: Snieguole Andrutiene;

Viber programėle.

 

Logopedė ir spec. pedagogė Jolanta Viršilienė paslaugas teikia:

Tel. nr.: +370 694 85653

Facebook puslapyje Logopedė Jolanta rasite įvairių užduotėlių kalbai ir kitoms funkcijoms ugdyti.

Konsultacijos atliekamos Zoom programoje.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė paslaugas teikia:

Tel. nr.: +370 617 94982

el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.