Kvietimas Dalyvauti emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymo mokymuose

 

Mūsų tarnyboje nuo 2019 m. kovo mėn. rengiami mokymai tėvams, norintiems vesti savo vaiką į sėkmę, bei padėti savo vaikams, kuriems nustatyti mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimai (ADS).

,,Vesk savo vaiką į sėkmę‘‘ kviečia tėvus ir vaikus pradėti žengti dar neišmėgintu keliu.

 

Apie metodą

 

Emocinis kognityvis konsultavimo (toliau – EKK) metodas pagrįstas teoriniu modeliu, kurį sudaro trys lygmenys: emocinis, kognityvinis ir bihevioristinis. Jo taikymo tikslas –padėti vaiko ugdytojams (tėvams) pažinti savo emocijas ir jausmus, įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, su kuriais šeimoje ir (ar) mokykloje susiduriama kasdien. Mokslo tyrimais įrodyta, kad EKK taikymas ypač paveikus, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų, aktyvumo, dėmesio ir kitų sutrikimų), nes EKK padeda suaugusiesiems išsiugdyti gebėjimus koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis veiksmingais elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir vaikų santykius įvairiose gyvenimo srityse ar mokinių ir pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo procese.

EKK metodo taikymo esmė – aktyvus konsultuojamo suaugusiojo (mamos, tėčio ar pedagogo) vaidmuo, t.y. jo įgalinimas spręsti kylančius sunkumus.

 

Teorinio modelio pagrindas:

 

EKK metodo taikymas – tai 13-os teminių susitikimų ciklas, kurio metu tėvams teikiama jų poreikius atitinkanti pagalba. Jie patys – motyvuoti ir aktyvūs šio įgalinimo proceso dalyviai (numatomi ir „namų darbai“), įsivertinimas ir pan.

 

Šio metodo pradininkė dr. Maly Danino yra Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir aktyvumo arba (ir) dėmesio sutrikimų organizacijos (NITZAN) direktorė bei knygos „Vesk savo vaiką į sėkmę“ autorė, kartu su savo komanda sukaupusi vertingos ir moksliniais įrodymais grįstos patirties apie EKK taikymo darbe su tėvais ir pedagogais veiksmingumą.

                     

NITZAN organizacija įkurta 1964 metais, šiuo metu turi 38 padalinius Izraelyje ir yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kurios specialistai šalies mastu atlieka vaikų ugdymosi poreikių tyrimą ir vertinimą, konsultuoja tėvus ir mokytojus esant mokymosi, aktyvumo, dėmesio, kt. sunkumams šeimoje ar mokykloje. NITZAN atstovai moksliškai pagrįstą ir praktikoje pasiteisinusį EKK metodą sėkmingai diegia ir kitose šalyse:  JAV, Kinijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

 

EKK metodo taikymas Lietuvoje

 

Lietuvoje EKK metodas buvo pristatytas Izraelio ambasados iniciatyva 2015 metais. Izraelio ambasadai, Švietimo ir mokslo ministerijai, NITZAN ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui bendradarbiaujant 2016 m.24 pagalbos mokiniui specialistai iš skirtingų švietimo įstaigų baigė 80 val. mokymų programą, gavo metodinę medžiagą– leidinį „Vesk savo vaiką į sėkmę“, o 2017 ir 2018 m. – EKK metodą taikė praktiniame darbe su tėvais ar pedagogais, buvo supervizuojami NITZAN organizacijos ekspertų.

 

Kodėl verta dalyvauti  mokymuose?

 

EKK metodas yra pagrįstas mokslo ir faktiniais duomenimis, turi aiškią struktūrą, užduotis ir detalias jų atlikimo instrukcijas.

 

EKK metodas gali būti taikomas pozityviai tėvystei ugdyti, vaiko ir suaugusiojo tarpusavio santykiams kurti, stiprinant jų emocinę tarpusavio sąveiką, taip pat sprendžiant įtraukties mokykloje ar visuomenėje klausimus ir kitas švietimui aktualias problemas.

 Mokymus ves psichologė Snieguolė Andrutienė ir direktorė Lidija Rimkūnienė

Edukacinė išvyka į Lietuvos jūrų muziejų

Šių metų, gegužės 31 dieną, Skuodo PPT specialistai kartu su Skuodo rajono logopedų ir spec. pedagogų metodiniu būreliu vyko į Klaipėdos jūrų muziejų, kur dalyvavo edukacinėse programose ,,Vandens gyvenimo linija“ ir ,,Jūra artima ir tolima“. Programos ,,Vandens gyvenimo linija“ pasakojimo centre buvo Baltijos jūros ruoniai – didžiausi mūsų regione gyvenantys jūrų gyvūnai. Edukacijos metu buvome pakviestos į bendrą dialogo erdvę, kuri atskleidžia šių gyvūnų kasdienybę, patirtis ir savijautą. Neįprastu mums būdu-per jausmus, t. y. skaitant ant sienų parašytus tekstus ir klausantis atitinkamų jūros platybėse sklindančių garsų, buvo perteiktos tiek žmonėms, tiek ruoniams aktualios ekologijos, taršos ir išlikimo temos, kurios privertė permąstyti asmeninį santykį su mus supančia aplinka, nes juk nuo to priklauso mūsų gyvenimas, savijauta ir sveikata.                                                                                                                                                                   Programoje ,,Jūra artima ir tolima“ susipažinome, kaip delfinariumo specialistai dirba su vaikais, kurie nuo gimimo ar dėl kitų priežasčių neteko regėjimo. Papasakojo ir parodė kokias naudoja priemones ir kaip liesdami įvairius paviršius vaikai yra supažindinami su delfinų kūno sandara, skirtingų jūros žinduolių odos paviršiais. Bandėme ir mes atlikt įvairias užduotis užrištomis akimis, pajusti tai, ką jaučia neregintys vaikai. Atsakinėjome į klausimus, susijusius su jūra ir jūros gyvūnais. Specialistė demonstravo didaktines priemones bei žaidimus taikomus užsiėmimuose. Buvome pakviestos į delfinariumą, kur muziejaus darbuotoja papasakojo apie teikiamą delfinų terapiją vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atkreipė mūsų dėmesį į tai , kad terapijos poreikis yra labai didelis ir veiksmingas. Šių edukacinių programų metu praplėtėme savo akiratį apie Baltijos jūrą bei apie tai kaip pasitelkiant jūros ir vandenyno ištekliais ugdomi  vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.  Po edukacinių programų stebėjome delfinų pasirodymą, kuris paliko didelį įspūdį. Visomis įgytomis žiniomis, birželio 14 d., pasidalinome su kolegėmis. Naujai įgytą informaciją pagal galimybes ir poreikius panaudosime savo darbe su ugdytiniais.

Skuodo rajono logopedų ir spec. pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Viršilienė