Print

Baigę 10 klasių mokiniai gali toliau mokytis šiose mokymosi įstaigose

Specialiųjų ugdimosi poreikių turinčių vaikų/mokinių mokyklos