Šios gairės nėra oficialus dokumentas, jame pateikiama:
1. Sutrauktai kitų dokumentų ir planų svarbiausios nuostatos;
2. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo algoritmas;
3. Aiškiai suformuojamos įtraukties švietime plėtros kryptys;
4. Pagrindinių darbų iki 2024 m. laiko ašis;
5. Atsakymai į daugumą švietimo bendruomenei kylančių klausimų;

Nuoroda:gairės.pdf