Rajono psichologų intervizijos.

Pasidalinta darbo patirtimi, aptarti konkretūs atvejai mūsų darbe.