Gerosios  patirties diena

 Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje

 

            Lapkričio 3 dieną Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje vyko Skuodo ir Kelmės PPT specialistų  susitikimas – disputas „Kolegialus bendradarbiavimas“. Savo rajonų PPT veiklos kryptis pristatė Kelmės švietimo pagalbos tarnybos vadovė Laura Šumskienė ir Skuodo PPT vadovė Lidija Rimkūnienė. Susitikimo metu aptarti aktualūs vaikų raidos vertinimo klausimai, metodikų taikymo galimybės, aptartas mokyklų pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.

            Po dalykinio susitikimo tarnyboje dalyvavome gerosios patirties renginyje „Piligrimystės istorija: integracija į ugdymo turinį“, kurio metu aplankėme Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, dalyvavome netradicinėje istorijos pamokoje „Piligrimų kelias“ Tytuvėnuose, pabuvojome Šiluvos Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje.

            Esame dėkingos kolegoms iš Kelmės už pakvietimą, šiltą ir malonų priėmimą ir naudingą patirtį.

 k1k2k3

k4k5k6k7