ATVIRŲ DURŲ DIENA MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

 


 
    Visą spalio mėnesį Skuodo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo atvirų durų dienas ir kvietė rajono ugdymo įstaigų bendruomenes, kuriose dirba ne visi švietimo pagalbos specialistai, apsilankyti tarnyboje. Mokytojai dažnai akcentuoja, kad trūksta žinių, įgūdžių, kaip elgtis su ugdytiniais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų, kaip stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, mažinti jų nepasitenkinimą ugdymosi procese.
    Susitikimų su mokytojais metu ir aptarti visi klausimai, kylantys pritaikant ir individualizuojant programas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, analizuoti ir aptarti sudėtingesni individualūs atvejai, ieškota bendrų sprendimų, pateiktos rekomendacijos, kurios atitiktų mokinių poreikius ir galimybes.
    Aktualu tampa kalbėtis apie praktinius dalykus, kaip sekasi pasirengti priimti kiekvieną vaiką – su jo individualiais poreikiais. Įtraukusis ugdymas kasdien reikalauja iš mokytojų daug stiprybės, todėl pedagoginė psichologinė tarnyba yra pasirengusi bendradarbiauti ir padėti kiekvienam besikreipiančiam. Kviečiame mokytojus, VGK narius, besidominčius vaiko raidos ypatumais ar iškilus vaikų ugdymo ar elgesio problemoms apsilankyti tarnyboje, pasikonsultuoti su specialistais.