KVIETIMAS PAAUGLIAMS DALYVAUTI KOGNITYVINĖ ELGESIO KOREKCIJOS PROGRAMOJE „EQUIP“

Tai - terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems paaugliams, kurios metu jie tampa labiau motyvuoti ir pasirengę padėti vienas kitam.

Programos tikslas –mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam. „Equip“ programa suteikia galimybę atpažinti mąstymo ir elgesio problemas bei jas spręsti taikant savitarpio pagalbos metodą. „EQUIP“ yra daugiakomponentė programa, kuri derina bendraamžių pagalbos grupės metodus su kognityvinio vystymosi ir įgūdžių lavinimo modeliais, specialiai skirtais motyvuoti ir mokyti asocialaus elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai. Ji pabrėžia teigiamą tikslinės grupės potencialą, kartu atkreipiant dėmesį į vadinamuosius dalyvių 3 D ribotumus: kognityvinius iškraipymus (distortions), socialinių įgūdžių trūkumus (deficiencies) ir socialinės-dorovinės raidos vėlavimus (delays).

„EQUIP“ programos pagrindiniai komponentai –savitarpio pagalba ir ugdymas –priklauso vienas nuo kito. Psichoedukacija turi būti neatskiriama savitarpio pagalbos programos dalis, kadangi net ir labiausiai motyvuoti jaunuoliai negali veiksmingai padėti savo bendraamžiams, kol nėra pašalinti jų pačių pagalbos teikimo įgūdžių trūkumai. Ir atvirkščiai, siekiant, kad psichoedukacinės programos būtų veiksmingos, jaunuoliai turi būti motyvuoti keistis, o tai ir yra bendraamžių pagalbos programų stiprusis elementas. Programą sudaro:

1. Pykčio valdymas ir mąstymo klaidų koregavimas.

2. Socialinių įgūdžių lavinimas.

3. Brandaus moralinio vertinimo ugdymas.

„Equip“ programos užsiėmimai vienai grupei vyksta ne mažiau 10 savaičių, juos veda du specialistai (treneriai). Užsiėmimų metu taikomi pykčio valdymo metodai(taip pat ir mąstymo klaidų korekcijos būdai), mokomasi socialinių įgūdžių (įgūdžių trūkumų šalinimo) ir brandžių, atsakingų sprendimų priėmimo koncepcijų bei įgūdžių (dorinio ugdymo ir moralės raidos). Taip pat užsiėmimai skiriami savitarpio pagalbai, kurios metu patys paaugliai vieni kitiems teikia konstruktyvią pagalbą. Pasakodami savo gyvenimo istorijas, atskleisdami ir aptardami savo problemas bei mąstymo klaidas, perorientuodami negatyvius grupės narius ir padėdami vienas kitam planuoti, kaip gyvens ateityje, padeda vienas kitam mąstyti ir elgtis atsakingai.