Kvietimas Dalyvauti emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymo mokymuose

 

Mūsų tarnyboje nuo 2019 m. kovo mėn. rengiami mokymai tėvams, norintiems vesti savo vaiką į sėkmę, bei padėti savo vaikams, kuriems nustatyti mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimai (ADS).

,,Vesk savo vaiką į sėkmę‘‘ kviečia tėvus ir vaikus pradėti žengti dar neišmėgintu keliu.

 

Apie metodą

 

Emocinis kognityvis konsultavimo (toliau – EKK) metodas pagrįstas teoriniu modeliu, kurį sudaro trys lygmenys: emocinis, kognityvinis ir bihevioristinis. Jo taikymo tikslas –padėti vaiko ugdytojams (tėvams) pažinti savo emocijas ir jausmus, įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, su kuriais šeimoje ir (ar) mokykloje susiduriama kasdien. Mokslo tyrimais įrodyta, kad EKK taikymas ypač paveikus, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų, aktyvumo, dėmesio ir kitų sutrikimų), nes EKK padeda suaugusiesiems išsiugdyti gebėjimus koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis veiksmingais elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir vaikų santykius įvairiose gyvenimo srityse ar mokinių ir pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo procese.

EKK metodo taikymo esmė – aktyvus konsultuojamo suaugusiojo (mamos, tėčio ar pedagogo) vaidmuo, t.y. jo įgalinimas spręsti kylančius sunkumus.

 

Teorinio modelio pagrindas:

 

EKK metodo taikymas – tai 13-os teminių susitikimų ciklas, kurio metu tėvams teikiama jų poreikius atitinkanti pagalba. Jie patys – motyvuoti ir aktyvūs šio įgalinimo proceso dalyviai (numatomi ir „namų darbai“), įsivertinimas ir pan.

 

Šio metodo pradininkė dr. Maly Danino yra Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir aktyvumo arba (ir) dėmesio sutrikimų organizacijos (NITZAN) direktorė bei knygos „Vesk savo vaiką į sėkmę“ autorė, kartu su savo komanda sukaupusi vertingos ir moksliniais įrodymais grįstos patirties apie EKK taikymo darbe su tėvais ir pedagogais veiksmingumą.

                     

NITZAN organizacija įkurta 1964 metais, šiuo metu turi 38 padalinius Izraelyje ir yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kurios specialistai šalies mastu atlieka vaikų ugdymosi poreikių tyrimą ir vertinimą, konsultuoja tėvus ir mokytojus esant mokymosi, aktyvumo, dėmesio, kt. sunkumams šeimoje ar mokykloje. NITZAN atstovai moksliškai pagrįstą ir praktikoje pasiteisinusį EKK metodą sėkmingai diegia ir kitose šalyse:  JAV, Kinijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

 

EKK metodo taikymas Lietuvoje

 

Lietuvoje EKK metodas buvo pristatytas Izraelio ambasados iniciatyva 2015 metais. Izraelio ambasadai, Švietimo ir mokslo ministerijai, NITZAN ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui bendradarbiaujant 2016 m.24 pagalbos mokiniui specialistai iš skirtingų švietimo įstaigų baigė 80 val. mokymų programą, gavo metodinę medžiagą– leidinį „Vesk savo vaiką į sėkmę“, o 2017 ir 2018 m. – EKK metodą taikė praktiniame darbe su tėvais ar pedagogais, buvo supervizuojami NITZAN organizacijos ekspertų.

 

Kodėl verta dalyvauti  mokymuose?

 

EKK metodas yra pagrįstas mokslo ir faktiniais duomenimis, turi aiškią struktūrą, užduotis ir detalias jų atlikimo instrukcijas.

 

EKK metodas gali būti taikomas pozityviai tėvystei ugdyti, vaiko ir suaugusiojo tarpusavio santykiams kurti, stiprinant jų emocinę tarpusavio sąveiką, taip pat sprendžiant įtraukties mokykloje ar visuomenėje klausimus ir kitas švietimui aktualias problemas.

 Mokymus ves psichologė Snieguolė Andrutienė ir direktorė Lidija Rimkūnienė