Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įpusėjus rudeniui pakvietė rajono mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti rašinio konkurse „Geriausias mano draugas“. Konkurso tikslas buvo atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, skatinti perteikti mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą ir puoselėti mokinių teigiamas emocijas. Konkursui pateikti rašiniai turėjo atspindėti rašinio temą, o rašinio lapas skatintas papildyti iliustracijomis.

                      Konkurse dalyvavo 2 – 4 kl., 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytą ir individualizuotą ugdymo programas. Džiaugėmės sulaukę 18 dalyvių iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Barstyčių pagrindinės mokyklos, Mosėdžio ir Ylakių gimnazijų. Vaikus ruošė mokyklų logopedės – specialiosios pedagogės: Reda Mitkuvienė, Rasa Lukoševičienė, Loreta Petrutienė.

                      Vertinimo komisija, kurią sudarė PPT darbuotojai, iš kiekvienos kategorijos išrinko po vieną geriausią rašinį. Kadangi daugiausia dalyvių buvo besimokančių pagal pritaikytą ugdymo programą iš 5 – 7 klasių, tai šioje kategorijoje išrinkti du gražiausi rašiniai. Vertindama darbus komisija atsižvelgė į temos atskleidimą, turinio apipavidalinimo originalumą ir kūrybiškumą.

                      Geriausių rašinių autoriai buvo pakviesti atvykti į Pedagoginę psichologinę tarnybą atsiimti diplomų ir įsteigtų prizų. Vaikai, kartu su juos atlydėjusiais artimaisiais, vaišinosi arbata, sultimis ir saldumynais. Ruošusios pedagogės pasidžiaugė mokinių pastangomis ir darbo rezultatais. Visiems dalyviams perduoti padėkos raštai.

                      Į konkursą atsiųsti rašiniai kupini nuoširdumo ir šilumos, juos skaitantiems kilo daug teigiamų emocijų. Tokiais atvejais rašybos ir skyrybos klaidos nublanksta prieš mokinio pastangas išreiškiant savo mintis.

 

Specialioji pedagogė Vita Kovienė