Siekdami gilesnių žinių apie specialiųjų poreikių mokinius, lapkričio 24 dieną, Skuodo rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis kartu su rajono psichologais ir pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistais dalyvavo edukacinėje išvykoje, kurios metu lankėsi Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinėje mokykloje.

Ten mus šiltai, su šokiais ir dainomis, pasitiko šios mokyklos mokiniai. Įstaigos vadovas, pavaduotojos pasakojo apie mokyklos atsiradimo istoriją, ugdymo proceso, popamokinės veiklos  organizavimą, bendradarbiavimą su tėvais. Čia mokosi 108 mokiniai. Septyni iš jų atvyksta iš Skuodo rajono. Mokykla teikia individualizuotą ugdymą vaikams su intelekto sutrikimais ir kompleksine negalia nuo pirmos iki dešimtos klasės. Pradinis ir pagrindinis individualizuotas ugdymas vyksta dviejų tipų klasėse (specialiosiose ir lavinamosiose). Dešimtų klasių mokiniai, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, gali lankyti socialinių įgūdžių ugdymo klases iki jiems sukaks 21 metai.

Grįžtant namo aplankėme Renavo dvarą. Pasigrožėjome dvaro didybe ir jį supančia gamta, senais daug menančiais medžiais, kurie kuždėjo apie praeityje likusia istoriją.